Välkommen till ILS Management

ILS Management Sweden är ett konsultbolag med tre expertområden. Projektledning, ILS och Affärsutveckling. Detta inkluderar Förändringsledning, Processutveckling, Stödsystem för avancerade produkter såsom exempelvis flyg, tåg, borriggar och försvarsmateriel. Affärsutveckling sker bland annat genom ett särskilt fråge- och utvärderingsverktyg, som visat sig utgöra en bra start för förbättringsarbeten.

Vår vision

Vår vision är att bidra till fler lyckade projekt, lönsammare eftermarknad och bättre nyttjande av resurser. För att lyckas med detta har vi i vårt arbete fokus på hela kedjan, från utveckling och inköp till driftsättning, förvaltning, löpande underhåll och supportorganisationen för tekniska system