Affärsutveckling

Våra erbjudanden inom affärsutveckling utvecklas och genomförs av en grupp med kompetenta konsulter från olika kompetensområden. Just nu erbjuder vi följande tjänster:

- Företagsaudit. Vi genomför genom intervjuer och ett besök en genomlysning av verksamheten för att snabbt hitta förbättringsområden och möjligheter att förbättra verksamhetens resultat.

- Förstudie 3P. Med engrupp utvalda konsulter genomför vi en studie för att identifiera flaskhalsar och hitta potentiella förbättringar med direkt positiv påverkan på kundens resultat. Något mer omfattande än Företagsaudit.

- Affärsplan. Vi hjälper till att ta fram en affärsplan som grund till en lönsam verksamhet.

- Coachning och rådgivning inom Organisation och Ledarskap.

- 5 timmars fri rådgivning via godkänd ansökan hos Timbanken (se vidare under Samarbeten).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flera av ovanstående tjänster kan erbjudas genom offerter till fast pris.

Kontakta våra rådgivare direkt för mer information advisor@ilsmanagement.se

Kontakt angående konsultation