Partnersamarbeten

ILS Management Sweden har fokus på maximal kundnytta och därför strävar vi efter att knyta kontakter och finna samarbetsformer med andra aktörer som kompletterar och förbättrar vårt erbjudande. Detta kan exempelvis gälla vissa typer av beräkningar, standarder eller direktiv utanför vårt kompetensområde, såväl som mer omfattande insatser av tekniska skribenter eller konstruktörer.