Affärsutveckling

Våra erbjudanden inom affärsutveckling utvecklas och genomförs av en grupp med kompetenta konsulter från olika kompetensområden. Initialt används ofta ett fråge- och utvärderingsverktyg, som ofta visat sig utgöra en bra start för förbättringsarbeten. Vi tar även åt oss större åtaganden, men upplägget är då unikt anpassat efter kundens situation.

Just nu erbjuder vi följande tjänster:

– Audit av Företag / Anläggning. Självskattning, intervjuer och ett besök med stöd av fråge och utvärderingsverktyget ”PCAB Audit”. Syftet är att göra en genomlysning av verksamheten för att snabbt hitta flaskhalsar, förbättringsområden och nya möjligheter att förbättra verksamhetens resultat.

– Förstudie 3P. Vi genomför en djupare studie för att identifiera flaskhalsar och hitta potentiella förbättringar med direkt positiv påverkan på kundens resultat. Något mer omfattande än Audit och kan delvis utgöras av Audit som ett första steg.

– 5 timmars fri rådgivning via godkänd ansökan hos Timbanken (se vidare under Samarbeten).

———————————————————————————————————

Dessa tjänster kan erbjudas till fast pris eller löpande.

Kontakta våra rådgivare direkt för mer information advisor@ilsmanagement.se