Projektledning

ILS Management Sweden jobbar med både stora och små projekt i roller som Projektledare, Delprojektledare och Förändringsledare.

Vår specialitet är att snabbt sätta oss in i problematiska projekt, strukturera dem och få upp dem på banan. Kan vara projekt som inte lyckats komma igång, stannat av eller tappat kontrollen på grund av sjukfrånvaro eller andra olyckliga omständigheter. Givet rätt förutsättningar så kan de allra flesta projekt ordnas upp på ett bra sätt. När allt återigen rullar på som det ska så lämnar vi om kunden så önskar över till annan projektledare.

Självfallet åtar vi oss även att leda projekt hela vägen från start av en första förstudie till leverans och ett riktigt bra avslut.