Samarbeten

ILS Management Sweden har fokus på maximal kundnytta och därför strävar vi efter att knyta kontakter och finna samarbetsformer med andra aktörer som kompletterar och förbättrar vårt erbjudande.

Nedan finns ytterligare information om specifika samarbeten.

Samarbetspartner för frågor rörande Kvalitet, Miljö och Ledningssystem.

ILS Management har under 2019-2020 avtal med Timbanken. Detta gör att du via Timbanken kan anlita oss för rådgivning inom Affärsplan, Strategi, Ledarskap och Organisation. Företagare och entreprenör i Örebro län kan få upp till fem timmars fri rådgivning.