ILS – Eftermarknad och Supportutveckling

En av dagens tydliga trender är helhetsfokus, där hänsyn tas till produkters kostnad över hela livscykeln. Till skillnad från att bara räkna med anskaffningskostnaden ser nu allt fler företag vinsten i att redan från start ta hänsyn till och minimera bränsleförbrukning, reservdelsbehov och andra löpande kostnader. Dessutom blir ett effektivt och prisvärt underhåll en allt viktigare pusselbit för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

För att möta dessa kundkrav satsar många produktföretag på supportlösningar där service, reservdelsförsörjning och andra eftermarknadsdelar spelar en central roll i erbjudandet till kund. När denna satsning görs på ett genomtänkt och strukturerat sätt upptäcker många företag dessutom en helt ny lönsamhet i sina eftermarknadsaffärer.

ILS (Integrerat LogistikStöd) och IPS (Integrerat ProduktStöd) är metodiska arbetssätt för att uppnå optimal nivå för totala nyttan och kostnaden för ett system. Målet är att tidigt påverka design och konstruktion med tanke på användning Service och uppdateringar och även matcha underhållsorganisation och resurser. Inom ramen för ILS ingår diverse verktyg, bland annat för optimering av lagernivåer, beräkning av totala Livscykelkostnader, beräkning av tillgänglighet.

Det finns flera omfattande standarder som beskriver aktiviteter och processer inom ILS, rätt använda och anpassade till specifik tillämpning ger de ett mycket bra stöd i arbetet.

Lean är ett ibland vårdslöst använt begrepp, men också ytterligare en metodik som rätt använd och anpassad kan spara mycket energi och kostnader. Vår tillämpning av LEAN är helt enkelt att fokusera på de aktiviteter som är värdeskapande. Dvs de aktiviteter och tillskott i värdekedjan som slutkunden får nytta av och faktiskt är intresserad av att betala för.

Kombinationen Lean och ILS innebär att aktuella standarder och metoder tillämpas i en väl avvägd omfattning med kundnytta i första rummet.